Ներդրումային գործունեության հիմունքներ

Ներդրումային գործունեության հիմունքներ

 

Ընդհանուր տևողությունը՝ 3 շաբաթ
ժամանակացույց՝ շաբաթը երեք անգամ, աշխատանքային օրերին ՝ 19: 00-22: 00
Անցկացման վայր՝ Ռուս-հայկական համալսարան
Լեզուն ՝ ռուսերեն / հայերեն / անգլերեն
Դասընթացի ավարտին վկայական ՝ ռուսերեն և անգլերեն
* Պայմանագրի կնքումը և վճարումը կատարվում են դասերի մեկնարկից առաջ

 

Դասընթացի նպատակներն ու խնդիրները.

   Դասընթացի նպատակն է համակարգված պատկերացում տալ ներդրումային գործունեությունը կարգավորող հիմքերի, ձեռնարկությունների ֆինանսական վիճակի գնահատման մեթոդների, ժամանակակից ֆինանսական և տնտեսական հասկացությունների մասին: