MBA RAU

"Բիզնես վարչարարություն"

 

Ուսման տևողություն՝ 12 ամիս
Դասացուցակ՝ շաբաթական 3 անգամ, ոչ աշխատանքային ժամերի 
Առարկաների քանակ՝ 15
Ուսուցման լեզուն՝ ռուսերեն և/կամ հայերեն
Ծրագրի արժեքը՝ 1 200 000 AMD
Վարչական վճար՝ 50 000 AMD
Վճարումը կարող է իրականացվել մի քանի փուլով
Դիպլոմ՝ Ռուս-հայկական համալսարանի (ՀՌՀ) Բիզնես-դպրոց 
Խմբում ունկնդիրների նվազագույն քանակ՝ 6
 
 
Ծանոթացե՛ք ծրագրի մանրամասներին՝ Ծրագրի պրեզենտացիա
 

Վարչական պահանջներ.

  • Բարձրագույն կամ թերի-բարձրագույն կրթություն / Բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում՝ առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ
  • Հաջող հարցազրույց
  • 4-րդ կուրսի ուսանողներին հնարավորություն է տրվում ընդգրկվել ծրագրում՝ ուսանելուն զուգահեռ։ Պահանջվում է տեղեկանք համապատասխան համալսարանի ղեկավարությունից։


Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ.

  • Դիմում
  • Ինքնակենսագրություն
  • Դիպլոմի պատճե / Դիպլոմի բացակայության դեպքում՝ աշխատանքային գրքույկի պատճե / Ուսանողների համար՝ տեղեկանք տնօրինությունից
  • Անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճե (առկայության դեպքում)