Junior MBA

Junior MBA
 
 
Ուսման տևողություն՝ 6 ամիս (բացառյալ ձմեռային արձակուրդները)
Առարկաների քանակ՝ 8
Ուսուցման լեզու՝ ռուսերեն / հայերեն
Ծրագրի արժեքը՝  290 000 AMD
Դիպլոմ՝ ՀՌՀ Բիզնես-դպրոց
Խմբում ունկնդիրների նվազագույն քանակ՝ 15
Ուսուցման ձևաչափ՝ շաբաթական մեկ անգամ - շաբաթ օրերին, 3 ժամ (յուրաքանչյուր մոդուլը տևում է 3 շաբաթ)
Որակավորում՝ ՀՌՀ MBA Junior
 
 
Ծրագրի նպատակն է երեխաներին սովորեցնել ֆինանսների, մարքեթինգի, կառավարման և տնտեսագիտության հիմունքները: Դասընթացի ձևաչափը հիմնված է բիզնես քեյսերի վերլուծման, բիզնես խաղերի, տեսական և գործնական տեղեկատվության յուրացման, բանախոսների հետ վարպետության դասերի վրա։ Երեք մոդուլներից բաղկացած ծրագիրը թույլ կտա հասկանալ տնտեսագիտության հիմունքները և երիտասարդ տարիքում կիրառել այդ գիտելիքները գործնականորեն։
 
 

Ուսումնական պլան

I.  Մասնագիտական ​​ուղղորդում
II. Բիզնեսի տնտեսագիտություն
III. Ֆինանսներ
IV. Մարքեթինգ
V. Մենեջմենթ (Կառավարում)
VI.
«Start-up»
VII. Բիզնեսի էթիկա
VIII. Ոչ վերբալ հաղորդակցություն
  Պրոեկտ

 

Վարչական պահանջներ.

  • 14-ից 17 տարեկան (ավագ դպրոցի աշակերտների համար)Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ.

  • Դիմում ծնողների կողմից
  • Ունկնդիրի ծննդյան վկայականի/անձնագրի պատճե (առկայության դեպքում)
  • Անձնագրի և սոցիալական ծառայությունների քարտի պատճե

 

Ռեկվիզիտներ.

Ռուս-Հայկական համալսարան
Հասցե՝ Հայաստան, 0051, Երևան, Հ. Էմին 123
Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2480100103250010
Հարկային կոդ՝ 00053474