ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫКак принимать эффективные решения
«Как принимать эффективные решения?»
           (How to apply effective solutions )
 
Лектор: Месробян Арутюн Левонович
Стоимость: 45 000 AMD
Занятия: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 19:00 по 22:00
 
 

Описание курса:

Основой любой управленческой деятельности  является принятие решений. От  умения принимать и применять решения, зависит эффективность работы  всей организации. Принятие решений – это выбор того, как и что планировать, организовывать, мотивировать и контролировать. Эти процессы и составляют основное содержание деятельности руководителя. Для повышения эффективности принимаемых решений  применяются  различные методы их разработки и оптимизации. Правильный подход к принятию решений существенно повысит вероятность успеха в достижении поставленных целей.

 

Цели курса:

  • Повышение эффективности управленческих решений.
  • Формирование навыков применения инструментов разработки и оптимизации управленческих решений.
  • Освоение критериев и правил рационального подхода при принятии решений в условиях неопределенности.
  • Изучение влияния личностных характеристик и национального менталитета на характер принимаемых решений.

Что сможет слушатель после прохождения данного курса:

·Получить представление о специфике и об областях применения управленческих решений;

·Использовать практические навыки деятельности по разработке управленческих решений различных типов;

·Разрабатывать проекты управленческих решений в различных управленческих ситуациях;

·оценивать эффективность принятых управленческих решений с учетом критериев и  условий.    

 

Целевая аудитория:

  • собственники организации любого профиля или лица, желающие открыть свой бизнес находящиеся не только на этапе стартап-проекта любого профиля, но и стартовой идеи;
  • управляющий контингент организации любого профиля;
  • среднее звено организации любого профиля;
  • люди, претендующие на какую-либо роль из 3-х вышеперечисленных уровней управления.
Анонсы РАУ
, http://rau.am/uploads/blocks/6/68/6832/images/6832_anons_280x148.jpg
MBA РАУ: спеши зарегистрироваться!
Скоро стартует обучение новой группы слушателей MBA Бизнес-школы Российско-Армянского университета.
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/7/77/7725/images/7725_anons_280x148.jpg
SAP Software Solutions՝ նոր կրթական նախագծեր
Ընտրված անձիք հնարավորություն կստանան ներգրավվել տարածաշրջանում SAP-ի գործընկեր կազմակերպությունների աշխատանքներում, մասնակցել գրանտային նախագծերի, նոր պրոդուկտների և Start-Up-ի ստեղծման մեջ:
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/7/76/7693/images/7693_anons_280x148.jpg
IPSA RC41- IV International Workshop on Geopolitics of Small States in the 21st Century
Для участия в воркшопе просим отправить резюме к статье до 1 марта.
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/7/77/7748/images/7748_anons_280x148.jpg
Интенсивные ОН-ЛАЙН курсы домагистерской подготовки
Прием осуществляется без вступительных испытаний. Слушатели курсов могут совмещать подготовку к магистратуре с обучением в вузе.
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/7/77/7729/images/7729_anons_280x148.jpg
Открытый конкурс по закупке компьютерной техники, запчастей и аксессуаров
Конкурсные заявки можете представить до 6 марта 2020г.
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/7/75/7515/images/7515_anons_280x148.jpg
ՀՌՀ-ի կողմից իրականացվող «Գենային ճարտարագիտության, գենոմի խմբագրման և 3-րդ սերնդի սեքվենավորման կրթական և գիտական գերազանցության կենտրոն» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում անցկացրած «Կահույքի ձեռքբերում» մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Подробнее