НОВОСТИՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ` ԷՔՍԿՈՒՐՍԱՎԱՐ (ԳԻԴ)
06.11.2017
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ԷՔՍԿՈՒՐՍԱՎԱՐ (ԳԻԴ)
 
Ուսուցման սկիզբը` Մարտ, 2018
Ուսուցման տևողությունը` ամիս
Արժեքըամսական 40.000 դրամ (3 ամիս)
Դասընթացների օրերը՝ երեքշաբթի, հինգշաբթի 19:00 - 22:00, շաբաթ 16:00 - 20:00
 
Ծանոթանալ ուսումնական ծրագրին՝ այստեղ:
 
Դասընթացի նկարագրությունը.
Էքսկուրսավար, էքսկուրսավարներ, էքսկուրսիայի ղեկավար: Թանգարաններում՝ ցուցահանդեսներում և զանազան տեսարժան վայրերում անհրաժեշտ տեղեկություններ ու բացատրություններ տվող աշխատակից:
Կարևորելով զբոսաշրջության զարգացումը Հայաստանում և որակյալ գիդ-էքսկուրսավարների դերն այդ գործում` Հայ-Ռուսական համալսարանը կազմակերպում է էքսկուրսավարների մասնագիտացված դասընթացներ: Աշնանը մեկնարկվում է դասընթացը: Զբոսաշրջության իմաստը միայն զբոսաշրջիկների ներհոսքն ապահովելը չէ կամ երկրի տեսարժան վայրերը ցույց տալը: Զբոսաշրջության շրջանակների մեջ է մտնում նաև որակյալ սպասարկումը:
 
Էքսկուրսավարի դասընթացը իր մեջ ներառնում է՝  
Ընդհանուր էքսկուրսավարություն, որը ներառում է ընդհանուր տեղեկություններ առարկայի մասին, նրա հիմնական ուղղությունները և առանձնահատկությունները:  Դասընթացի շրջանակներում տրվում է էքսկուրսավարության վերաբերյալ կարևորագույն հասկացություններ, իմացություն բացատրություններ և հետագա նպատակներ: Կազմակերպվում են էքսկուրսիաներ միջազգային տուրիստական երթուղիներով ՀՀ տարածքով: Էքսկուրսավարության մասին տեսական պատկերացման ձևավորումը  հանդիսանում է դասավանդման հիմնական  նպատակը:
 
Դասընթացի նպատակը՝
Ծանոթացնել ունկնդրին Էքսկուրսավարության երկակարատև զարգացման պայմանները, հնարավորությունները, այն ներկայացնելով որպես տնտեսության մի առանձին ճյուղ:
Ծանոթացնել տեսության մեթոդները, որպես մանկավարժական գործընթաց: Պարզաբանել հոգեբանության էլեմենտները էքսկուրսավարության մեջ: Ստեղծել կապ «Զբոսաշրջության աշխարհագրություն», «Զբոսաշրջության պատմություն» և «Միջազգային զբոսաշրջություն» առարկաների մեջ փորձելով կայունացնել գիտելիքները էքսկուրսավարության   վերաբերյալ:
 
Ուսուցման հիմնական խնդիրները՝
- Ունկնդիրների  ծանոթացնել ընդհանուր էքսկուրսավարության էության, հատկանիշների և ֆունկցիաների հետ
- Պատրաստել ունկնդիրներին էքսկուրսավարության վարման հմտությունների հետ: Ծանոթացնել երթուղիների վրա գտնվող պատմական և բնական հուշարձանների հետ:
- Ծանոթացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանում գործող հիմնական   երթուղիների հետ:
 
Էքսկուրսավարության դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում Ունկնդիրներին պարտավոր են ծանոթանալ, գիտենալ և ուսումնասիրել`
 • Էքսկուրսավարության հիմնական ուղղությունները
 • Երթուղիները ՀՀ տարածքում և տարածաշրջանում
 • Հայաստանի պատմա-ճարտարապետական նշանակության հուշարձանները
 • Հայաստանի բնական հուշարձանները
 • Հայաստանի երկրաբանական հուշարձանները
 • Հայաստանի թանգարանները
 • Հայաստանի արվեստի պատմությունը
 • Հայաստանի լեգենդները, ասույթները
 
Գիտակարգի ուսումնասիրումից հետո ունկնդիրները պետք է `
գիտենան՝
 • էքսկուրսավարության հիմնական ուղղությունները
 • էքսկուրսիայի վարման կարգը
 • Հայաստանի արվեստը և պատմությունը
 • Հայաստանի ճարտարապետությունը
 • Հայաստանի բնական և երկրաբանական հուշարձանները
 • Հայաստանի թանգարանները և այլն
կարողանա՝
 • վարել էքսկուրսիաներ:  
 • նկարագրել շրջակայքը:
 • կազմակերպել պատմա-ճարտարապետական նշանակության, բնական, երկրաբանական հուշարձանների դիտարկում:
 • մշակել տարբեր նշանակության երթուղիներ:
 • ճարտար,  գեղեցիկ և գրական լեզվով  /ընտրած/ վարել էքսկուրսիա:
 
Գրանցվել Online
Анонсы РАУ
, http://rau.am/uploads/blocks/4/45/4550/images/4550_anons_280x148.jpg
Общежитие для студентов РАУ
Успейте зарезервировать место в Vahe Karapetian centre of AGBU.
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/4/46/4655/images/4655_anons_280x148.jpg
Тестирование по русскому языку для иностранных граждан
Российско-Армянский университет проводит тестирование по русскому языку как иностранному для иностранных граждан и лиц без гражданства для получения гражданства РФ.
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/6/65/6569/images/6569_anons_280x148.jpg
Прием документов для оформления соискательства
Заявления для оформления соискателей с приложением всех требуемых документов принимаются с 10 сентября по 10 октября.
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/4/46/4609/images/4609_anons_280x148.jpg
Курсы по иностранным языкам
РАУ предлагает курсы по следующим языкам: английский, немецкий, французский, испанский, китайский,турецкий, арабский, персидский, греческий, японский.
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/6/65/6536/images/6536_anons_280x148.jpg
Седьмое Российско-Армянское Совещание по математической физике, комплексному анализу и смежным вопросам
Конференция состоится 9–15 сентября в Ереване.
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/6/65/6592/images/6592_anons_280x148.jpg
Программa “Неруж”
Не упустите возможность подать заявку на участие в стартап-программе для молодых предпринимателей “Неруж” до 13 сентября 2018 года.
Подробнее