Анонсы РАУ
, http://rau.am/uploads/blocks/7/79/7952/images/7952_anons_280x148.jpg
Порядок проведения конкурсного отбора абитуриентов из числа детей семей медицинских работников, непосредственно работающих с больными коронавирусной инфекцией COVID-19
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/7/79/7915/images/7915_anons_280x148.jpg
Основы программирования
Для участия в онлайн-курсе, объявленном Министерством высокотехнологичной промышленности РА, необходимо заполнить заявку >>.
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/6/69/6921/images/6921_anons_280x148.jpg
Курсы французского языка для преподавателей РАУ
Занятия будут проводиться 2 раза в неделю. Стоимость обучения за месяц - 15000 др.
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/7/79/7938/images/7938_anons_280x148.jpg
ՀՌՀ-ի կողմից իրականացվող “Գենային ճարտարագիտության, գենոմի խմբագրման և 3-րդ սերնդի սեքվենավորման կրթական և գիտական գերազանցության կենտրոն” դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում անցկացրած Lաբորատոր սարքավորումների մրցույթի վերաբերյալ
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/7/77/7723/images/7723_anons_280x148.jpg
Գենային ճարտարագիտության, գենոմի խմբագրման և 3-րդ սերնդի սեքվենավորման կրթական և գիտական գերազանցության կենտրոն դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում անցկացրած գրենական պիտույքների ձեռքբերման մրցույթի վերաբերյալ
Подробнее
, http://rau.am/uploads/blocks/7/75/7596/images/7596_anons_280x148.jpg
StartUp Training
RAU incubator is coming soon!
Подробнее